https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Biztonság:

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

1. Terrorizmus, terrorista cselekmények:
A zágrábi magyar külképviselethez nem érkezett olyan információ, miszerint Horvátországban a terrorista fenyegetettség az ország biztonságát veszélyeztetné.

2. Bűnözés, leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények:
Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy vigyázzanak úti okmányaikra, és javasoljuk, hogy az eredeti okmányt hagyják biztos helyen (ellenőrizzék, hogy a szálláshely ilyen szempontból megbízhatónak számít-e) és inkább az otthon elkészített, hitelesített (ha lehet, akkor horvát nyelven is) fénymásolatot használják napközben személyazonosságuk igazolására. Amennyiben az útlevél, személyi igazolvány elvesztésére, eltulajdonítására kerül sor, azt azonnal a helyileg illetékes rendőrségen jelentsék be, és a bejelentésről rendőrségi jegyzőkönyvet kell felvetetni. Egyidejűleg az okmány eltulajdonítását vagy elvesztését a külképviseleten is be kell jelenteni.

Horvátországban az úti okmányok elvesztését az alábbi képviseleteken lehet bejelenteni:
Nagykövetség Zágráb
Főkonzulátus Eszék
Ideiglenes konzuli ügynökség, Split (június 15. – szeptember 15. közötti időszakban)
Tiszteletbeli konzulátus, Split
Tiszteletbeli konzulátus, Rijeka
Szükség esetén ezt követően kerülhet sor a külképviseleten ún. Ideiglenes magánútlevél kiállítására, amelyhez a rendőrségi jegyzőkönyv, és 1 db fénykép szükséges. Az ideiglenes magánútlevél kiállításának költsége 30.-EUR, illetve a személyazonosságot egyéb okmánnyal, vagy valamely személy által igazolni kell. Mindenképpen javasolt, hogy külföldi útjukra vigyenek magukkal min. 1 db fényképet, pl. az Ideiglenes magánútlevél kiállításához. A két ország között kialakult gyakorlat alapján, tekintettel arra, hogy minden magyar állampolgárt megillet a hazatérés joga, a horvát-magyar határon a rendőrségi jegyzőkönyv birtokában úti okmányok nélkül is lehetséges a határátlépés hazatérés céljából. A magyar rendőrség elvégzi a magyar állampolgár azonosítását, ezt követően engedélyezett a belépés Magyarországra.

3. Közbiztonság:
A rendőrség erőfeszítései ellenére az utóbbi években nőtt az autólopások száma, elsősorban BMW és AUDI, de általában német gyártmányú járművek esetében. Poggyászbiztosítással rendelkező turisták meglopása esetén célszerű azonnal rendőrségi jegyzőkönyvet felvetetni. Az utólag kért érdekvédelmi intézkedés során nincs lehetőség az ellopott tárgyak jegyzőkönyvbe történő felvételére. A magyar útlevéllel szinte valamennyi európai államba vízummentesen lehet utazni, ezért értékes úti okmánynak számít a menekültek vagy a rendezetlen idegenrendészeti státusszal rendelkezők számára.
Magyar és EU állampolgárokat, illetve magyar és EU érdekeltségű vállalatokat, intézményeket ért támadások, atrocitások:
Ilyen jellegű bűncselekmények nem jellemzőek Horvátországban, előfordulásuk esélye csekély.

4. Utazás, közlekedés biztonsága:
A közlekedés valamennyi fajtája jól szervezett, magas színvonalú és biztonságos.

5.Természeti és technikai katasztrófák:
Súlyos természeti és technikai katasztrófák ritkán fordulnak elő az országban. A nyári hónapok során azonban fokozottan erdőtüzekre lehet számítani.

6. Állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokhoz:
A hatóságok részéről kimondottan megkülönböztető magatartás nem tapasztalható, ugyanakkor a rendőrség fellépését, eljárását (elsősorban közlekedési, szabálysértési eljárásoknál) a magyar beutazók sok esetben meglehetősen szigorúnak értékelik.

7. Pénzbírság:
Előfordulhat, hogy valamilyen szabálytalanság miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezik a magyar állampolgárt. A szabálysértés elkövetőjének útlevelét a rendőrség bevonja, azt 72 óráig, illetve a szabálysértési eljárás befejezéséig visszatartja. A pénzbírság általában helyszíni bírság, amit az intézkedő rendőrnél lehet megfizetni, erről nyugtát kap az érintett. Készpénz hiány esetén a legközelebbi postahivatalban fizethető be a bírság, a bírság befizetéséig a rendőrség az úti okmányt visszatarthatja!

8. Biztonság, közbiztonság szempontjából leginkább kockázatos területek, országrészek:
Aknamentesítés:
A horvát kormány prioritásként kezeli a turisták által használt főbb útvonalak környékének aknamentesítését, ezzel párhuzamosan az egykori harctereken folyamatosan végzik a teljes aknamentesítést (Kelet-Szlavónia, Baranya és a tengerpart hátországa Karlovactól délkeletre). A balesetveszély miatt fokozottan szükséges az aknaveszély jelzéssel ellátott területek elkerülése. Az említett területeken a főútvonalakról nem célszerű letérni, mivel előfordulhat, hogy a még nem aknamentesített területeket jelző táblák hiányosak vagy felismerhetetlenné váltak. A Horvát Aknamentesítési Központ honlapján: https://civilna-zastita.gov.hr/ naprakész információk találhatóak az aknamentesített területekről, valamint interaktív térképen megtekinthetőek! Kérésre a Központ papírformátumú térképeket is kiállít, díjmentesen!

9. Fontos telefonszámok:
Segélyhívó: 112
Rendőrség: 192
Tűzoltóság: 193
Mentő: 194
Horvát Autóklub - segélyszolgálat: 1987
A horvát rendőrség magyar mobiltelefonról elérhető tárcsázva a +385192 telefonszámon.
A fent felsorolt többi telefonszám kizárólag horvát vezetékes vagy mobiltelefonról hívható, előhívók nélkül.
Bővebb magyar nyelvű tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://www.uniline.hr/horvatorszag/hasznos_informaciok.php

Szívesen segítünk!