Utazási tanácsok Horvátországba az uniós csatlakozást követően:
2013. július 1-jén Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz. Ettől a naptól kezdődően az alábbi változások léptek életbe:
A határátkelőhelyeken megszűnt a vámellenőrzés. Június 30-án éjfélkor hivatalosan is leszerelték a VÁM táblákat a határátkelőhelyeken, és fokozatosan állnak át az úgynevezett egymegállásos beléptetési rendszerre, ami azt jelenti, hogy a horvát, illetve a magyar rendőrség egy ellenőrző ponton fogja ellenőrizni az úti okmányokat.
FIGYELEM! A SZEMÉLYELLENŐRZÉS NEM SZŰNIK MEG!
Ez azt jelenti, hogy továbbra is személyazonosító okmány szükséges a határátlépéshez. Magyar állampolgárok továbbra is érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel léphetnek át a határon. Kiskorúak tekintetében is szükséges a fenti dokumentumok egyike! Mint a horvát, mint a magyar rendőrség ellenőrzi az okmányok érvényességét be- illetve kilépéskor.
A vámellenőrzés megszüntetése azt jelenti, hogy bár a határon és a határ menti sávban nem lesz vámellenőrzés, az ún. mélységi ellenőrzés megmarad. A Közösségi Vámkódex lép hatályba Horvátország viszonylatában is. A vámmentesen behozható érték a jelenlegi 1000 HRK (megközelítőleg 42.000 HUF) értékről 300 EUR értékűre nő a szárazföldi belépésnél, míg a légi és vízi közlekedés esetén 430 EUR.

Horvátországi tartózkodás során felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
Megszűnt az eddigi kötelező tartózkodás bejelentése! Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárai, így a magyar állampolgárok is 90 napig legálisan tartózkodnak Horvátország területén minden adminisztratív kötelezettség nélkül (korábban az országba érkezéstől számított 48 órán belül be kellett jelenteni a tartózkodási címet a rendőrségen).
A hosszabb távú, azaz 90 napot meghaladó tartózkodás esetén a helyileg illetékes rendőrkapitányságon szükséges regisztráltatnia az EU állampolgárnak magát, illetve családját. A regisztráció szabályai magyar állampolgárok esetében megegyeznek a magyarországi regisztrációs követelményekkel (bejelentett lakcím, társadalombiztosítás megléte, megélhetés igazolása). Az uniós állampolgárok tekintetében megszűnik az eddigi tartózkodási engedély rendszere. A rendőrség honlapján: https://mup.gov.hr , angol nyelven is megtalálhatóak a tájékoztatók. A regisztrációt a 90 nap letelte előtt legalább nyolc nappal szükséges bejelenteni az illetékes külföldiek tartózkodásával foglalkozó rendőrkapitányságon. A szükséges adatlap letölthető a horvát belügyminisztérium honlapjáról: https://mup.gov.hr/stranci-333/333

Magyar állampolgárok tekintetében megszűnt a munkavállalási engedély, azaz szabadon, a hatályos jogszabályok szerint végezhető munka Horvátországban! Arra felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy ha a 90 napot meghaladja ez az időtartam, mindenképpen tegyenek eleget a fenti regisztrációs kötelezettségüknek!

Tekintettel arra, hogy Horvátország EU tagállammá vált, de a schengeni térségnek még nem része, a harmadik országbeli állampolgárok az érvényes EU vízumszabályok szerint léphetnek be a schengeni térségbe, azaz nem lesz vízummentesség! A vízumkötelezettek listája, valamint a vízum eljárás megtalálható konzuli szolgálatunk honlapján a http://konzuliszolgalat.kormany.hu/ weblapon angol nyelven is. Horvátországban vízumkiadás a zágrábi nagykövetségen munkaidőben lehetséges.

Bajba jutott magyar állampolgár a nap 24 órájában fordulhat segítségért zágrábi nagykövetséghez munkaidőben a +38514890906 -os telefonszámon, munkaidőn túl a +385992500050 -es ügyeleti mobiltelefonszámon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nagykövetség munkaidőn túl bajba jutott és segítségre szoruló állampolgárok ügyeivel foglalkozik, általános tájékoztatásért kérjük, munkaidőben telefonáljon, illetve utazás előtt érdeklődjön a nagykövetség és a konzuli szolgálat honlapjain.

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):
Kiskorúak és fiatalkorúak horvátországi beutazásához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyező nyilatkozata. A horvát határrendészeti szervek azonban továbbra is vizsgálni fogják, hogy a kiskorú nem utazik-e a törvényes képviselő akarata ellenére (pl. egyedül a vonaton stb.) Szükség esetén konzultálnak a szlovén, a magyar és más szomszédos országbeli kollégáikkal. A 14 év alatti kiskorú magyar állampolgárok érvényes személyazonosító igazolvány birtokában is beutazhatnak Horvátországba. A fenti szabályozástól függetlenül javasoljuk azonban, hogy gyermekükkel együtt utazó rokonaiknak, barátaiknak adjanak meghatalmazást, szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozatot célszerű horvát/angol nyelvre lefordítani vagy egyből horvátul/angolul elkészíteni.

Utazási/személyi okmányok:
A két ország érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkező állampolgárai az utas- és áruforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken vízum nélkül léphetnek be a másik állam területére. Magyar állampolgárok valamennyi forgalomban lévő érvényes magyar személyazonosító igazolvány birtokában – ideértve a régi típusú, füzet alakú igazolványt, valamint az ideiglenes kártya formátumú igazolványt is – utazhatnak Horvátországba. A személyazonosító igazolvánnyal történő beutazás Horvátország területére nincs korhatárhoz kötve.
A magyar, illetve horvát állampolgárok a dokumentumok érvényességi idején belül utazhatnak a két állam között. Fontos, hogy ki-és belépéskor is érvényes okmánnyal kell rendelkezniük!
A beutazásra vonatkozó horvát jogszabály értelmében a határon ellenőrizhető a beutazási feltételek megléte, és az illetékes szervek saját hatáskörben döntik el, kitől kérik annak bemutatását és kitől nem. Elhasználódott, sérült, nehezen olvasható úti, illetve gépkocsi okmánnyal ne induljanak el! Előfordulhat, hogy egy ellenőrzés során bűnügyi-technikai vizsgálatot írnak elő az okmány egyidejű bevonása mellett.
A Dubrovnik felé vezető Adria-autóút egy rövid szakaszon (Neumnál) Bosznia-Hercegovina területén vezet át. Magyar állampolgárok érvényes útlevél, vagy személyi igazolvány birtokában utazhatnak be Bosznia-Hercegovinába, ahol kilencven napot meg nem haladóan tartózkodhatnak turisztikai vagy üzleti célból. Azon kiskorú magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek személyi igazolvánnyal, továbbra is csak érvényes útlevéllel utazhatnak.

Általános beutazási szabályok:
Horvátország uniós tagságával megszűnt a korábbi tartózkodási bejelentési kötelezettség, így magyar állampolgárok 90 napig legálisan tartózkodhatnak Horvátországban. Ezt meghaladóan tartózkodásukat rendezni szükséges (a fentiekben leírtak szerint).
Gépjárművel történő beutazásnál az érvényes vezetői engedély és forgalmi engedély mellett rendelkezni kell a beutazáshoz használt gépjárműre vonatkozó érvényes nemzetközi biztosítási zöldkártyával is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Horvátországban valamennyi radardetektor használata tilos! Még kikapcsolt állapotban sem megengedett a gépkocsiban tartani, a határon, illetve rendőri ellenőrzés során szabálysértési bírságot szab ki a horvát hatóság. Javasoljuk ezeket a berendezéseket utazás előtt eltávolítani.

Tájékoztató a magyar állampolgárok társadalombiztosítási ellátásáról Horvátországban:
A magyar állampolgárok Horvátországban sürgősségi betegellátásra jogosultak. Az ellátás Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy Kártyahelyettesítő Nyomtatvány bemutatásával vehető igénybe. A Kártyát vagy a Kártyahelyettesítő Nyomtatványt a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy részére a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár adja ki. További információk: www.oep.hu/oOEP
Az ezen felüli orvosi ellátás díjköteles, ezért kiemelten javasoljuk utasbiztosítás kötését minden állampolgárunk számára!

Külföldiek hosszabb tartózkodása, vízum-előírások, 90 napot meghaladó tartózkodás és munkavállalás Horvátországban:
A 90 napon túli tartózkodást Horvátországban be kell jelenteni a rendőrségen, ehhez az uniós állampolgárnak regisztráltatnia kell magát. A rendőrség honlapja: https://mup.gov.hr/stranci-333/333. A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:
- érvényes úti okmány, melynek érvényessége legalább három hónappal meg kell, hogy haladja a tervezett tartózkodás végét
- anyagi fedezetre vonatkozó igazolás (pl.: munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás),
- lakhatásra vonatkozó igazolás (munkáltatói nyilatkozat, bérleti szerződés, stb.),
- egészségügyi biztosítás meglétére vonatkozó igazolás (az igazolást a magyarországi lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állítja ki)

A fentiekkel kapcsolatosan információ kérhető a magyarországi horvát külképviseleteken: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/madarska-budimpest...
Nagykövetség, konzuli hivatal Budapest: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u.15. Tel: +3613541315 Fax: +3613541319; vrhbp@mvep.hr http://hu.mvep.hr/
Főkonzulátus Pécs: 7624 Pécs, Ifjúság u. 11. Tel: +3672210840 Fax: +3672210575 pecs@mvep.hr
Nagykanizsai konzulátus: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. Tel: +3693314171 Fax: +3693314171 konzulat.nk@gmail.com
Tiszteletbeli konzul: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 28-30. Tel: +36309960460 Tel/ Fax: +3613036093 hrsamouprava@euroweb.hu

Segítségnyújtás bajba jutott magyar állampolgárok részére:
A zágrábi nagykövetség konzuli szolgálata - a bajba jutott magyar állampolgár kérésére – tájékoztatást ad a rendőrségi eljárás menetéről, a bírság megfizetésének módjairól. A konzuli védelem azonban nem terjedhet ki a rendőrségi intézkedések módosítására vagy a különböző szabálysértési bírságok, esetleges gépkocsijavítások kifizetésére vonatkozó kölcsön adására.
Javasoljuk, hogy a horvátországi tartózkodáshoz a tervezettnél nagyobb anyagi fedezetet hozzanak magukkal.

Western Union szolgáltatás:
Ha a magyar állampolgár a bírságot a helyszínen nem tudja megfizetni, úgy javasolt a Western Union gyorsátutalási szolgáltatás igénybe vétele. Horvátországban a postahivatalokban vehető fel az ide utalt összeg a befizetési kód, valamint a személyazonosság igazolását követően. A Western Union szolgáltatásokat nyújtó postahivatalok jegyzéke megtalálható a https://www.posta.hr/en internetes oldalon.

Idegenvezetés szabályozása Horvátországban:
Szervezett csoportos utazás esetén az idegenvezetést csak (az adott városra, vagy látványosságra szóló) engedéllyel rendelkező személyek és turistairodák végezhetik. Célszerű kerülni a külföldi turistairodák által spontán szervezett kirándulásokat, mert egy esetleges ellenőrzés során kellemetlensége származhat a helyszínen csatlakozott résztvevőknek. A tiltott idegenvezetés szabálysértési eljárást von maga után, amely pénzbüntetéssel büntetendő! A frekventált turistahelyeken civil ruhás ellenőrök figyelik a turista csoportok mozgását, a gyanús személyek esetén rendőrt hívhatnak és feljelentést tehetnek a területileg illetékes bíróságon. 

Szívesen segítünk!